رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان درگفتگو با شوشان:
براي دفاع از كشاورزان از هيچ چیزی كوتاه نمي آيم
شوشان – اميد فراز: رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان در گفتگويي با خبرنگار شوشان به تشريح موفقيت هاي اين سازمان طي سالهاي اخير پرداخت.
كيخسرو چنگلوايي مثبت شدن موازنه گوشت قرمز در سال جاري، افزايش دو ميليون قطعه اي جوجه ريزي، توليد خاويار براي نخستين بار در خوزستان، شكستن ركورد عملكرد ميگو در كشور با توليد 10 تن در هكتار، احياي مجدد كشت چغندر قند در استان پس از 10 سال تعطيلي عليرغم تعطيل بودن كارخانه هاي قند، شكستن ركورد توليد چغندر قند با 110 تن در هكتار و افزايش عيار قند آن از 12.5 درصد به 14.6 درصد، افزايش ضريب مكانيزاسيون از 0.83 درصد به 0.97 درصد را از جمله كارهاي مهم و وي‍ژه در بخش كشاورزي خوزستان برشمرد.
وي افزود: هم اكنون بيشترين ميزان كشاورزي حفاظتي با حدود 300 هزار هكتار در خوزستان اجرا شده است. در حوزه مبارزه بيولوژيك نيز بيشترين سطح مبارزه در كشور با 75 هزار هكتار در مزارع و باغات كشاورزي خوزستان در حال اجراست. وي كسب مقام برتر از سوي سازمان جهاد كشاورزي خوزستان در جشنواره شهيد رجايي و كسب مقام نخست كاركنان جهاد كشاورزي خوزستان در مسابقات قرآن وزارت جهاد كشاورزي را از ديگر موفقيت هاي اين سازمان در يكسال اخير برشمرد و گفت: همچنين سازمان جهاد كشاورزي خوزستان رتبه برتر كشور را در زمينه برنام پيشرفت جهادي كسب كرده و سال گذشته در زمينه ستاد صيانت به مقام اول رسيده و كسب مقام برتر در تكريم ارباب رجوع را نيز در كارنامه خود دارد. رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان با اشاره به افزايش ظرفيت صنايع تبديلي در بخش كشاورزي خوزستان گفت: طي دو سال اخير براي 656000 تن موافقت اصولي صادر كرده ايم كه با بهره برداري از آن براي 1490 نفر شغل فراهم مي شود.
چنگلوايي احداث شهركهاي كشاورزي را يكي از سياست هاي مهم اين سازمان برشمرد و گفت: با توجه به ميزان و تنوع توليدات كشاورزي، نوسانات بازار محصولات كشاورزي و صادرات آن و از طرفي اجراي طرح 550 هزار هكتاري كه به توليدات كشاورزي استان اضافه خواهد كرد لذا براي ساماندهي زنجيره توليد در كشاورزي، برنامه داريم كه با همكاري استانداري، شركت شهركهاي كشاورزي و متناسب با ظرفيت و توان توليد شهرستان ها اقدام به راه اندازي شهركهاي كشاورزي كنيم. وي ابراز اميدواري كرد در آينده، اين شهركهاي كشاورزي با الحاق شدن به منطقه آزاد اروند از تسهيلات، بخشودگي ها و معافيت هاي گمركي و مالياتي بهره ببرند.
وي ظرفيت صنايع تبديلي در بخش كشاورزي خوزستان را در سال 90 حدود 11 ميليون و 880 هزار تن اعلام كرد و گفت: هم اكنون اين ظرفيت به بيش از 14 ميليون و 860 هزار تن رسيده است. رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان افزود: طي يكسال اخير 4 گونه گياهي در خوزستان براي اولين بار در دنيا شناسايي و معرفي شد. همچنين براي اولين بار در خوزستان 4 استارتر براي توليد پنير مازارلا بدست كاركنان بخش كشاورزي خوزستان توليد شد.
چنگلوايي در بخشي ديگر با اشاره به وجود خشكسالي هاي ممتد و بعضا شديد در سالهاي گذشته گفت: با اين وجود متوسط عملكرد توليدات كشاورزي خوزستان سالانه 500 هزار تن افزايش داشته است.
وي گفت: بر اساس تفاهم نامه اي هم كه با مركز بين المللي تحقيقات گندم(سيميت) داشته ايم قرار است عملكرد گندم در خوزستان طي 3 سال 1.5 تن افزايش پيدا كند. وي در بخشي ديگر ميزان صادرات محصولات كشاورزي از خوزستان در سال 90 را 485 هزار تن اعلام كرد و گفت: هم اكنون طبق آخرين آمارهاي گمرك، ميزان صادرات محصولات كشاورزي خوزستان به بيش از يك ميليون 168 هزار تن رسيده است.
وي در پايان گفت: براي موفقيت بخش كشاورزي خوزستان و دفاع از كشاورزان استان از هيچ چيزي كوتاه نمي آيم.