مناقصه آسفالت کارون
مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به کم آبی کارون گفته است که با ادامه وضعیت موجود، ایجاد اتوبان کارون دور از انتظار نخواهد بود و به همین زودی کارون را باید آسفالت کرد. خوزستانی ها که سودی از آب نبردند و همه اش یکجا نصیب اصفهانی ها و کرمانی های عزیز شد اما بالاغیرتا مناقصه آسفالت کردن کارون را به خود خوزستانی ها بسپارید و در بند مناقصه ، پیمانکار بومی را بگنجانید. اگر آبی در کارون برای خوزستانی ها نماند لااقل از آسفالت آن ، نانی برای پیمانکاران بومی داشته باشد!

/ منتشر شده در کاکو خوزستان / شماره چهارم

telegram.me/kakookhz