کدام عامل ؟!
مسئولین خوزستان پس از ساعت ها دور هم نشینی و سوزاندن فسفر ، گفته اند که احتمال اینکه کنوکارپوس ها عامل تنگی نفس خوزستانی ها باشد وجود دارد. اما ممکن است چند عامل دیگر نیز وجود داشته باشد.
به نظر شما منظور از عامل دیگر در بیماری شهروندان خوزستانی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) وقوع سونامی در شرق اندونزی
ب) ازدواج یک پیرمرد هشتاد و سه ساله در اتیوپی
ج) برکناری سفیر میانمار در گینه بیسائو
د) خطای انسانی خلبان هواپیمای توپولف 

منتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان