دیدار دکتر محسن رضایی و تعدادی از منتخبین مجلس+ عکس
به گزارش شوشان در اين ديدار كه در منزل دكتر رضايي برگزار شد تعداد زيادي از منتخبين مجلس حضور داشتند.

شايان ذكر است از خوزستان آقايان مجيد ناصري نژاد منتخب مردم شادگان ، عامر كعبي منتخب مردم آبادان و جليل مختار ديگر منتخب مردم آبادان حضور داشتند.