سومین انتصاب خبیر/سرپرست فرمانداری هویزه منصوب شد
شوشان: پس از انتصاب بویری به عنوان سرپرست فرماندار رامهرمز ، انتصاب هومن خورشید به عنوان مدیر روابط عمومی استانداری ، فرج الله خبیر سرپرست استانداری در سومین حکم ، سعید کعبی فلاحیه را به سمت سرپرست فرمانداری هویزه منصوب کرد.