استاندار خوزستان : فعلا عملکرد مدیران ارزیابی می شوند/ اصراری به تغییر مدیریت ها ندارم/ تغییر زمانی سودمند است که به بهبود وضعیت استان منجر شود
با تغییر نمی توان چیزی را تغییر داد


شوشان: استاندار خوزستان گفت: عجله ای برای تغییر مدیریت در خوزستان وجود ندارد و فعلا عملکرد مدیران ارزیابی می شوند.

شریعتی گفت: دستور رئیس جمهور در راستای شفاف سازی اطلاعات دستگاه ها و دریافتی های نامتعارف را حتما اجرا می کنیم و اگر انجامش را به استان ها واگذار کردند وظیفه خود را انجام می دهیم.

استاندار جدید خوزستان تصریح کرد: فعلا در حال ارزیابی واحدهای حوزه استانداری و حوزه های اجرایی استان هستیم.

شریعتی بیان کرد: خیلی عجله ندارم که مدیران عوض شوند چون با عوض شدن که چیزی درست نمی شود. هر جایی لازم است که برای تسهیل امور جابه جایی مدیران لازم است انجام می دهم در غیر اینصورت اصراری به تغییر مدیریت ها ندارم.

 استاندارخوزستان شناخت از مسائل پیرامون را پیش از هر تصمیم گیری یک ضرورت برشمرد و گفت: تغییر زمانی سودمند است که به بهبود وضعیت استان منجر شود و هر زمان که این تغییر را احساس کنیم آن را عملی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با تغییر نمی توان چیزی را تغییر داد بلکه باید در خصوص تمامی مسائل به نتیجه مطلوب رسید و پس از آن برای تغییر تصمیم گرفت.