گرد و غبارسالانه 20 میلیارد ریال به شبکه برق خوزستان خسارت وارد می کند
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خوزستان گفت: پدیده گرد و غبار سالانه 20 میلیارد ریال به شبکه برق این استان خسارت وارد می کند.

رضا غضنفری یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ریزگردها عمر شبکه های برق را کاهش می دهد، افزود: نگهداری از شبکه های برق بسیار پرهزینه است.

وی عنوان کرد: ادوات و تجهیزاتی که برای شبکه برق خوزستان خریداری می شود از سایر استان های کشور به دلایل مختلف گران تر است به همین منظور نیاز است که استانداری خوزستان برای حفاظت و نگهداری از شبکه برق استان اعتباری را در نظر بگیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان افزود: در کنار ضرری که گرد و غبار به شبکه برق وارد می کند برای شستشوی شبکه برق ناشی از گرد و غبار نیاز است که اعتباری جداگانه در نظر گرفته شود. وی بیان کرد: برای جبران هزینه ای که به شرکت توزیع برق خوزستان بر اثر گرد و غبار تحمیل می شود و حفاظت از شبکه برق نیاز است که ردیف بودجه ای در نظر گرفته شود.

وی افزود: یک توفان گرد وغبار بیش از 10 میلیارد ریال به شبکه برق خوزستان خسارت وارد می کند.

بیش از 960 هزار اشتراک برق در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ثبت شده است.

بنا بر آمار اعلام شده در استان خوزستان 82 درصد مصرف برق در قالب مصارف خانگی است.