دو انتصاب در استانداری خوزستان/ علی حسین حسین زاده با حکم شریعتی سرپرست معاونت سیاسی استانداری شد/ بحرینی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی معرفی شد/
انتصاب سرپرست معاون سیاسی استانداری خوزستان


شوشان: سرانجام شریعتی استاندار خوزستان اولین تغییرات اساسی در حوزه ی معاونین را انجام داد و فرج الله خبیر پس از تقریبا سه سال نشستن بر صندلی معاونت سیاسی استانداری ، تودیع و دکتر علی حسین حسین زاده به عنوان سرپرست معرفی شد.

به گزارش شوشان ، حسین زاده از نیروهای خوش فکری ست که در دوران اصلاحات، مدیرکل امور اجتماعی استانداری را در اختیار داشت و اکنون با این انتصاب بازگشتی دوباره به استانداری در کسوت معاونت سیاسی در برهه حساس دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری دارد. 

علي حسين حسين زاده ، مدیرکلی امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران ، معاونت دانشجویی چمران  را در کارنامه فعالیت های اجرایی و فرهنگی خود دارد و در حال حاضر نیز رییس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان است که البته با این انتصاب ، صندلی مدیریت دانشگاه علمی کاربردی به فردی دیگر سپرده می شود.

همچنین استاندار در حکمی دیگر ، ، دکتر سید علی بحرینی مقدم از فعالین اصلاح طلب عرب را جایگزین مهرداد نیکو کرد و او را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان منصوب نمود.