گروه هنرهای تجسمی « ساعت هفت » برگزار می کند؛
نمایشگاه گروهی با رویکرد مفهومی و محوریت درخت
گروه تجسمی "ساعت هفت" به منظور تبیین جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات ایران ، از ابعاد مختلف نمایشگاهی با همکاری هنرمندان اهوازی برگزار می نماید.

در این نمایشگاه هنرمندان به بیان خاص شخصی درباره عنصر درخت از دیدگاه خود می پردازند. این نمایشگاه از روز شنبه مورخ 24/7/95 از ساعت 30/16 به مدت 6 روز در محل نگارخانه مهر واقع در معاونت دانشجویی دانشگاه چمران دایر خواهد بود.

لازم به ذکر است سازمانهای توسعه نیشکر ، محیط زیست ، آموزشگاه پویش ، اتحادیه زنبورداران ، معاونت دانشجویی دانشگاه چمران و موج سوم از این نمایشگاه حمایت کرده اند.