گزارش تصویری/استاندار و معاون وزیر نفت در منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام