قنواتی رفت/ محمودپور مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان شد
طبق اخبار رسیده به شوشان ، عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان تغییر کرد و محمودپور جایگزینش شد. محمودپور پیش از این معاون نیروی انسانی شرکت ذوب آهن بود. مراسم تودیع و معارفه وی امروز سه شنبه برگزار شد.