انتصاب فرماندار هویزه
طبق اخبار رسیده به شوشان ، سعید کعبی سرپرست فرمانداری هویزه جای خود را به مهدی عباسی می دهد و فردا در مراسمی با حضور مسئولین ، به عنوان فرماندار هویزه معارفه می شود.

مهدی عباسی پیش از این بخشدار مرکزی شهرستان هویزه بود.