در حاشیه سخنان رییس شورای شهر اهواز / ورود نزدیکان برخی اعضای شورای شهر به پیمانکاری ها / ورود اعضای شورا به مطالبات رسانه ها ، باب نقد شورایی را می بندد/ اصلاح شورا که زیربنای شهرداری ست باید در دستور کار قرار بگیرد
سهم شورای اهواز از تخلفات شهرداری چقدر است؟

شوشان: اخیرا هوشنگ شیرمردی رییس شورای شهر اهواز مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرده و وعده داده است که در "آینده ای نزدیک" لیست تخلفات شهرداری را به اطلاع مردم می رساند. در این مطلب ، شیرمردی گفته است که بنده مجبورم از طریق کنفرانس خبری با مشورت همفکران شورایی تخلفات و ابهامات واصله را اطلاع رسانی کنم.

نکته دیگر که رییس شورای شهر بر آن تاکید ویژه کرده ، تصویب طرحی برای پرداخت مطالبات رسانه هاست. به گفته ی شیرمردی ، مطالبات نشریات بهانه ای شده است که بعضا رسانه ها را مجبور می کنند تا واقعیت ها منعکس نشود.

انتشار لیست تخلفات شهرداری اهواز مطلبی ست که شیرمردی سه سال پیش و زمانی که بر صندلی شورایی تکیه داده بود باید از آن سخن می گفت و اکنون ، سخن گفتن از انتشار لیست تخلفات ، آن هم در آستانه انتخابات ، نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه شائبه تبلیغاتی بودن این نوع حرف ها در افکار عمومی متبادر می شود. 

البته بعید است که رییس شورا ، انتشار خبر تخلفات شهرداری را محملی برای انتخابات پیش رو نماید اما به هر حال ، شنیدن این سخن ، از زبان هر کسی که باشد ، در آستانه نزدیک شدن به انتخابات ، چنین ذهنیتی را ایجاد می کند. 

برای زدودن این شائبه ، بهتر آن است که رییس شورا ، در گام اول ، نقدی درون شورایی را کلید بزند تا سهم تخلفات شورایی در کشیده شدن شهرداری به جاده انحراف مشخص شود. بدون این نقد درونی ، و بی آنکه سهم خواهی ها ، ورود افراد نزدیک و درجه اول شورا به پیمانکاری ها و..   برملا شود ، افشای تخلفات شهرداری و دم زدن از آن، دردی را درمان نمی کند.

 اگر رییس شورا و سایر اعضا ، قصدشان از بیان یک سخن ، اصلاح امور است ، بنابراین ، اصلاح شورا که زیربنای شهرداری ست باید در دستور کار قرار بگیرد ؛ در غیر این صورت حرف ها و گفته ها ، در حد یک شعار باقی می ماند و به ورطه عمل نمی رسد.

از رییس شورای شهر انتظار می رود چنین نقدی را به منظور اصلاح امور ، از خود اعضای شورا شروع کند و آنگاه ، از افشای تخلفات شهرداری سخن بگوید و در این راه نیز مطمئن باشد همه رسانه ها بی هیچ چشمداشتی ، و بی هیچ کم و کاست ، نقدهای درون شورایی را منتشر خواهند کرد و اربابان زور و تزویر – به گفته شیرمردی – نیز در این راه نخواهند توانست مانعی بر سر راه این نقدها ایجاد کنند.

پیشنهاد می شود ، رییس شورا به عنوان اولین قدم ، ورود نزدیکان درجه اول یکی از اعضای شورای شهر را با نام مستعار ، به پروژه های پیمانکاری شهرداری های مناطق ، پیگیری نماید و نتیجه را به اطلاع مردم برساند. 

 نکته بعد آنکه ، افشای تخلفات – اگر محرز شده باشد – زمان نمی شناسد ، و اینکه رییس شورا افشای تخلفات را به "آینده ای نزدیک" موکول کرده است ، باز نوعی تردید در این باره ایجاد می کند. سه سال و چند ماه از عمر شورا گذشته و چند ماه دیگرتا پایان دوره چهارم شورای شهر اهواز باقی نمانده است و سخن گفتن از آینده ی نزدیک ، ذهنیت اهرم فشار را متبادر می کند. 

موضوع بعد ، ورود اعضای شورا در پرداخت مطالبات رسانه ها از سوی شهرداری ست. بهتر بود این طرح نه از سوی شورای شهر ، بلکه از سوی استاندار ، به همه دستگاه ها و نهادها ابلاغ شود. ورود شورای شهر به چنین طرحی ، مانعی دوباره بر سر راه نقد اعضای شورای شهر ایجاد می کند و در صورت نقد ، بی شک دستورالعملی برای منع آگهی و عدم پرداخت مطالبات به رسانه های منتقد شورا ، صادر خواهد شد. ضمن آنکه این دستورالعمل ، نه تنها فتح البابی برای شفافیت امور در شهرداری در زمینه رسانه ها نمی شود بلکه ، پای مدیحه سرایان شورا و شهرداری را باز و افت کیفیت و افزایش کمیت را به همراه خواهد داشت.