بیانیه حزب کارگزاران سازندگی شهرستان آبادان
بسمه تعالی

بی شک انتخابات رياست جمهوری می تواند نقطه عطفی در تعيين سرنوشت مردم به دست مردم باشد.

چنانكه با استفاده از مهمترين ساز و كار دموكراسی كه همان روند انتخابات و صندوق آرا است با يك انتخاب صحيح و شايسته در حوزه های مختلف سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی میتواند تحولی بوجود آورد.

در همين راستا حزب كارگزاران سازندگی شهرستان آبادان با تاكيد بر حضور حداكثری مردم شريف شهرهای آبادان ، اروندكنار و چوئبده در انتخابات و نقش آفرينی تمامی نخبگان در معرفی كانديدای شايسته که بر همگان روشن و مبرهن است در حال حاضر و در اين برهه حساس گزينه ای جز دكتر حسن روحانی نمی تواند باشد تمامی اقشار را دعوت به حضورب حماسه ساز می کند.

 همچنين درخصوص ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی درقالب احزاب و تشكل های مردمی از تمام فعالین سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و محیط زیست جهت همکاری وتلاش به منظور انتخاب " اعتدال ، عقلانيت و معرفت در رفتار و منش " مردم را دعوت به حضور پای صندوق های رای در ۲۹ اردیبهشت می کند.

لذا به منظور پیشبرد اهداف دولت ، تداوم آن تا سال ۱۴۰۰ ، استمرار روند حاضر ، کمک به اصلاحات ، راه مرحوم آیت الله  هاشمی و تاكيد بر منش جناب سید محمد خاتمی رییس جمهور ۸ سال دولت اصلاحات ، ستادهای انتخاباتی را در سطح شهرستان های آبادان ، اروندكنار ، چوئبده و خرمشهر را با همكاری ، همراهی و همدلی کامل حزب اعتدال و توسعه شهرستان آبادان که یکی از احزاب مترقی ، پیشرو ، انسان های شریف ، اصلاح طلب و اعتدالی تشکیل شده تمام فعالیت های انتخاباتی خود را به حول و قوه الهی آغاز می کند.

لذا همانگونه كه اشاره شد ، دست خود را جهت همکاری به سوی تمام احزاب اصلاح طلب و اعتدالی موجود در این شهرستان دراز کرده و امید همکاری تا حصول نتیجه و پیروزی  در روز ۲۹ اردیبهشت و استقرار مجدد دولت تدبیر و امید دراز می کنیم.

باشد که تمام دوستان ، همراهان و مردم شریف شهرستان های آبادان و خرمشهر ما را در لین امر مهم و حیاتی یاری وکمک کنند.

حزب كارگزاران سازندگی شهرستان آبادان
۱۳۹۶/۰۲/۰۸