منتخبان شورای اسلامی شهر شوشتر معرفی شدند
فرماندار شوشتراسامی اعضای منتخب اصلی و علی‌البدل شورای شهر شوشتر در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد.

مصطفی سمالی اظهار کرد: بعد از شمارش آرا پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شوشتر، عبدالله زنگنه بدیل با10هزار و361 رای ، غلامعلی شاهمرادیان 9 هزار و521، علی اصغر صفرچی هشت هزار و391، محمدحافظی زاده هشت هزار و353،سید محمدرضا حسینی مرعشی 8هزارو320 ، شاهین زلقی هشت هزارو 25و علیرضا چراغی با7هزار و424 رای به عنوان هفت نفر اعضای اصلی شورای اسلامی شهر شوشتر انتخاب شدند.

وی افزود:فاطمه پیروند موری با هفت هزار و408رای،غلام سلطانیان هفت هزار و55رای،بهرام نورزی هفت هزار و 45رای،حسن روستایی راد شش هزار و609رای وعلیرضا تقی پور بیرگانی باشش هزار 538رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیروز جمعه 29 اردیبهشت برگزار شد.