جشنواره فانوس در نمایشگاه سراسری قرآن به روایت تصویر

عکس از صادق بوعذار