حضور گله ای سگ های ولگرد در مرکز شهر شوشتر! + عکس
سگ های ولگرد در نقاط مختلف شهر پرسه می زنند و جلوه بسیار زشتی را در معرض دید شهروندان قرار می دهند.

به گزارش شوشان، در نقاط مختلف شهر شوشتر خصوصاً مرکز شهر که به نوعی ویترین شهر محسوب می شود وجود سگ های ولگرد که به صورت گروهی در حال پرسه زدن هستند جلوه نازیبایی به محیط شهری می بخشد.

بهداشت محیط، شهرداری یا هر ارگان دیگری که متولی جمع آوری سگ ها از محیط شهری است، باید در اسرع وقت به این خواسته شهروندان توجه کند.

در زیر تصاویر ارسالی یک شهروند از این موضوع را می بینید: