مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان:
جابجايي بيش از 18ميليون تن بار از مبدأ استان خوزستان در نيمه نخست سال جاري
مسعود مصدقي اذعان داشت: اين ميزان جابجايي تقريباً برابر با مدت مشابه سال گذشته مي باشد كه توسط بيش از 1ميليون انواع وسايط نقليه حمل بار صورت گرفته است.


مصدقي افزود: علت اصلي عدم افزايش جابجايي كالا ، كاهش واردات كالاهاي اساسي از بندر امام(ره) مي باشد به نحوي كه ميزان بار حمل شده و تناژ جابجا شده كالاهاي اساسي در اين بازه  زماني از مبدأ بندر امام(ره) به ترتيب 17درصد و 14درصد كاهش يافته است.همچنين آمار ورودي كاميون به پايانه بار بندر امام خميني(ره) در مدت مذكور 10درصد كاهش داشته است.

 وي گفت: عمده ترين كالاهاي جابجا شده در استان نيز در اين مدت ذرت دامي ، شكر ، كنجاله ، دانه چين و چغندر قند بوده اند.هم چنين شهرستان هاي ماهشهر ، اهواز و دزفول داراي بيشترين سهم جابجايي كالا مي باشند.
/شوشان