مدیر رسانه ای سبک سوکیوکوشین در ایران منصوب شد
شوشان: طی حکمی از سوی وحید بهرمان، رئیس و بنیانگذار سبک سوکیوکوشین کاراته در ایران و خاورمیانه، سجاد خراسانی به عنوان مدیر رسانه ای این سبک در ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است:

"به منظور تداوم و گسترش اهداف عالیه سبک سوکیوکوشین کاراته در ایران و ارتقاء فرهنگ ورزشی و پهلوان مدارانه به این سمت منصوب می شوید.

امید است با اتکاء به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب پیشکسوتان موفق و موید باشید."

گفتنی است که سجاد خراسانی از جوانان موفق خوزستان است که در عرصه هایی همچون مجری گری، گویندگی و خبرنگاری مشغول به فعالیت است. او که اخیرا نیز به عنوان دبیر اجرایی اولین تلویزیون اینترنتی جنوب کشور (تی بین) منصوب شده، در این بخش نیز موفق عمل کرده است.