لغو کنسرت پرواز همای در اراک
محسن شریفی افزود: این کنسرت که قرار بود امشب در مجتمع ستارگان اراک برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

او ادامه داد: هزینه بلیط مخاطبان این کنسرت بازگردانده می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در خصوص زمان برگزاری این کنسرت اطلاع رسانی متعاقبا اعلام می شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی سه سالن برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و معنوی دارد.

منبع: ایرنا