رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در گفتگو با شوشان:
فراهم بودن زیر ساخت های اولیه در شهرک های صنعتی
سید نورالله حسن زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از شهرک های صنعتی شماره 3 و 5 در گفتگو با خبرنگار شوشان اظهار کرد: به لحاظ فنی نیاز به افزایش شهرک ها وجود ندارد زیرا در همه شهرستان ها شهرک وجود دارد البته در برخی شهرک ها نیز با اینکه تمام امکانات فراهم شده اما سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

حسن زاده از جمله مشکلات موجود در اهواز و شهرهایی که سرمایه گذاری بیشتری انجام می گیرد را کمبود زمین عنوان کرد و گفت: در شهرک ها باید امکانات فراهم شده و معمولا برای شهرک ها بخصوص در اهواز باید ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ هکتار زمین اختصاص داده شود تا با ایجاد امکانات زیر ساختی سبب گسترش و ادامه روند کار در شهرک ها در طولانی مدت شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات مدیریتی، سرمایه گذاری و تکنولوژی شهرک ها بیان کرد: در صورتی که یک واحد بصورت تخصصی و فنی شکل گرفته باشد و نیاز بازار را بررسی کرده و براساس تکنولوژی و توزیع مناسب طرحی را راه اندازی کرده باشد دچار مشکل نمی شود.

حسن زاده تصریح کرد: شهرک های صنعتی از لحاظ امکانات زیر ساختی از قبیل آب، برق، گاز و.. مشکل اساسی ندارند و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری صنعتگران محیاء است.