گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان از ستاد اسکان میهمانان نوروزی آموزش و پرورش