ورود کامیون به حریم 17 متری ریل قطار حادثه آفرید
مدیرکل راه آهن زاگرس از برخورد یک دستگاه کامیون با قطار در اطراف ایستگاه راه‌ آهن شوشتر خبر داد.


مهرداد انصاری، مدیرکل راه آهن زاگرس اظهار کرد: ورود یک دستگاه کامیون به حریم 17 متری ریل قطار در اطراف ایستگاه راه آهن شوشتر سبب برخورد قطار با این کامیون شد.

وی با بیان اینکه ورود و توقف به حریم 17 متری ریل قطار تخلف محسوب شده و ممنوع است، اذعان داشت: جبران هرگونه خسارت به قطار و غیره بر عهده فرد متخلف است.

انصاری تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و قطار به حرکت خود ادامه داد.