امسال نوبل ادبیات نداریم
عصرایران - کمیته اهدا کننده جایزه نوبل ادبیات اعلام کرد امسال جایزه نوبل ادبیات اهدا نخواهد شد/ اختلافات در پی افشای آزار جنسی برخی اعضای خانم کمیته، دلیل این موضوع است