تقدیر فرمانداری از اصحاب رسانه شوشتر + تصاویر
در این نشست مهندس پنبه دانه پور فرماندار شوشتر و علی بهرامی رئیس اداره ارشاد این شهرستان، طی مراسمی از اصحاب رسانه این شهرستان تقدیر و تشکر کردند.
در زیر تصاویر این نشست را ببینید: