دعوت شوشان از مسئولین منطقه آزاد اروند جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی بابت لیست حقوقی منتشره ی بعضی کارکنان در فضای مجازی
شوشان خرمشهر:با توجه به نارضایتی های عمومی مردم خرمشهر از سیاست هایی که نتیجه ی آن گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم بوده و به دنبال انتشار لیستی از حقوق های دریافتی منتسب به کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند در فضای مجازی،فارغ از اینکه انتشار دهنده ی این لیست چه شخص یا اشخاصی هستند و به علت گسترش و اوج نارضایتی مردم
پایگاه خبری شوشان قبل از هر گونه قضاوتی، از مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند دعوت می نماید جهت تنویر افکار در خصوص مبالغ ذکر شده  در این لیست حقوقی، با تشکیل دادن یک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه خرمشهر و آبادان به شائبه های پیش آمده پاسخ دهند.

از آنجا پایگاه خبری شوشان-خرمشهر خود را حامی و مدافع حقوق مردم میداند و علاوه بر آن انتشار هر گونه شایعه و خبر کذب را خلاف رسالت خود میداند نسبت به خواسته خود(نشست با مسئولین منطقه) مصر و پیگیر خواهد بود.