به روایت تصویر؛
بهره‌برداری از اتوبوس ریلی شهر اهواز