جاده اندیکا :
مسدود شدن جاده اندیکا به چهار مهال و اقدام به موقع راهداری
ریزش کو در محور جاده اندیکا به چهارمهال در ابتدای تنگ چلو اتفاق افتاد .


که باعث مسدود شدن جاده و ایجاد ترافیک شد .
 
بعد از گزارش حادثه به اداره راهداری و حمل نقل جاده ای و اقدام به موقع انها مسیر مسدود شده بازگشایی شد گفتنی است که خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی مالی نداشته است .