شهرستان اندیکا :
حضور استاندار برای دومین هفته متوالی در اندیکا تاثیری در بهبود روند زندگی مردم دارد.؟

امروز در تاریخ 16شهریور 97 استاندار خوزستان برای دومین هفته متوالی مهمان اندیکا بود .


واقدام به کلنگ زنی مدرسه پنج کلاسه و بازدید از چند روستا فاقد امکانات اولیه در بخش چلو کردند .
ودر پایان هم به بازدید چند روستا از بخش مرکزی این شهرستان اقدام کردند.

گفتنی است که اینبار استاندار به همراه چند مدیرکل به شهرستان اندیکا آمد.