به روایت تصویر؛
عیادت مسئولان از مصدومان حمله تروریستی اهواز