شهرستان اندیکا:
25مدرسه در مناطق عشایری شهرستان اندیکا فرسوده هستند
25 مدرسه در مناطق عشایری شهرستان اندیکا فرسوده هستند.
هوشنگ شفیعی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار شهرستان اندیکا به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و پراکندگی جمعیت از نبود زیرساخت ها رنج می برد که یکی از آنها نبود فضای آموزشی عشایری کافی است.


وی افزود: دانش آموزان عشایری این شهرستان هم اکنون در حدود 15مدرسه چادری و 14مدرسه استیجاری مشغول تحصیل هستند.

رییس اداره آموزش عشایر اندیکا ادامه داد:مکاتبات زیادی برای برطرف شدن این مشکلات انجام شده اما با توجه به منابع محدود اعتباری بیش از هر چیز از خیرین مدرسه ساز انتظار می رود که در این زمینه شهرستان اندیکا را یاری رسانند.

در شهرستان اندیکا حدود چهار هزار و 550 دانش آموز در مناطق عشایری مشغول تحصیل هستند که از این تعداد سه هزار و 350دانش آموز در مقطع ابتدایی و بقیه در مقاطع متوسطه اول و دوم هستند.
اندیکا با سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان درشمال شرق خوزستان قرار دارد.

ایرنا /