شهرستان اندیکا:
ارایه خدمات 5میلیارد ریالی کمیته امداد شهرستان اندیکا به 27 روستا
سید علی صالحی ریاست کمیته امداد شهرستان اندیکا در گفتگو با شوشان اظهار داشتند: در راستای اهداف کمیته امداد امام خمینی (ره) و حمایت از محرومین و نیازمندان خصوصا ساکنین روستاهای فاقد برق و مناطق محروم با پیگیری های حاصله و حمایت اداره کل کمیته امداداستان ، فرماندار شهرستان،نمایند شهرستان، فاز اول ارایه خدمات به مناطق محروم به مبلغ پنج میلیارد ریال اجرای شد.

500

و در ادامه گفتند که اقلام توزیعی شامل :موکت .پتو .بخاری نفتی .مخزن آب .کپسول گاز. اجاق گاز. کلمن آب. و سیزده قلم مواد غذایی شامل برنج .روغن .چای .خرما .قند .و مواد شوینده و همچنین کیف . کفش .و لوازم التحریر کامل دانش آموزی بودند.
500500
500500