هیچ اعتباری برای مصوبات گرد و غبار در سال۹۳ دریافت نکردیم
فرامند هاشمی زاده ضمن تأکید بر بندهای مصوبات سال۹۶ در زمینه پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگرد‌ها، اظهار کرد: مصوبات ۱۵ فروردین۹۶ جایگزین مصوبات سال۹۳ شد که با اعتباری حدود ۳۷۰۰میلیارد تومان در ۵بخش : کشت نهال و آبیاری، احیا و پاکسازی رودخانه کارون، رساندن آب و فاضلاب شهرها به وضعیت مطلوب، تکمیل طرح ۵۵۰هزارهکتاری مقام معظم رهبری و بازسازی برق بصورت زیربنایی انجام گرفته است.

وی همچنین در رابطه با بهبود وضعیت برق در تابستان و زمستان سال گذشته، افزود : با وجود تمام گرد و غبارهایی‌که استان شاهد آن بود و مشکلاتی که از نظر خیزش خاک ها داشتیم اما باز در تابستان و زمستان سال گذشته با مشکل برق مواجه نشدیم که به علت اقداماتی بود که بندهای آن در مصوبه سال۹۶ تصویب شده اند؛ از جمله : تقویت پست ها و احداث پست های جدید برق، تغییر خطوط انتقال و ... که همگی از سال۹۶ به بعد انجام گرفته است .

معاون استاندار خوزستان با بیان اهمیت رعایت اصول آیین نامه های مهندسی در احداث های جدید تصریح کرد : پیش بینی های لازم برای احداث های جدید ایجاد شده است و اصول آیین نامه های مهندسی در نقشه های ساخت لحاظ می شوند که یکی از آنها استفاده از پنجره های دوجداره برای مقابله با پدیده گرد و غبار در استان است؛ اما در خانه های قدیمی به علت هزینه هایی که تعمیرات برای مردم ایجاد میکند، اقدامات ‌کمتر است .