پست جالب اینستاگرامی رئیس سازمان بودجه خوزستان
شوشان: امید حاجتی ظهر جمعه در پست اینستاگرامی با اشاره به برگشت دوباره تحریم ها واکنش جالبی نشان داد. 

رئیس سازمان بودجه و برنامه ریزی خوزستان به نحوه تکمیل پروژه های عمرانی در زمان تحریم اشاره می کند و در توضیح (منشن) پست منتشره شده در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: آیا می شود پروژه ها را با هزینه کمتری جمع کرد؟ که با واکنش هایی همراه بود.

وی در پاسخ به این سوال اورده است:
آره حتما، به ویژه در گرانی و تحریم ها باید این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.