عضو شورای شهر اهواز:
آمار هزینه جرایم رانندگی به شورای شهر اعلام نمی‌شود
رحیم کعب عمیر اظهار کرد: ۷۰درصد هزینه جرایم رانندگی باید به حساب خزانه دولت واریز شود تا به شهرداری تعلق بگیرد اما هیچوقت اصل مبلغ دریافتی را به ما اعلام نمی‌کنند.

وی در رابطه با برآورد طلب شهرداری اهواز از جرایم راهنمایی و رانندگی عنوان کرد: ۷۰درصد هزینه جرایم رانندگی باید جهت تأمین هزینه های نصب تجهیزات ترافیکی، پل عابر پیاده و ... در اختیار شورای شهر و شهرداری قرار بگیرد که از سال ۹۰ تا ۹۶ تنها ۱۳ میلیارد تومان وجه برای ما واریز شده است.

وی افزود : به دلیل عدم دسترسی به آمار اصلی هزینه های ‌سالانه‌ جرایم، مطالبه مبالع بیشتر برای ما امکان پذیر نیست.