کشف سه شی باستانی در مرز شلمچه
عارف باوی اظهار داشت:این اشیاء شامل یک کاسه شکسته قدیمی مایل به سبزرنگ، سرشکسته هخامنشی فلزی سبزرنگ و سر شیر می باشند که در چمدان یک مسافر کشف شد.

وی افزود:این اشیاء توسط ماموران گمرک در دستگاه ایکس ریل مستقر در پایانه مسافری شلمچه در چمدان یک مسافر کشف و برای بررسی بیشتر و پیگیری قضایی به ماموران ذیربط تحویل داده شد.

پایانه مسافری شلمچه در 15 کیلومتری خرمشهر یکی از گذرگاه های مرزی استان خوزستان به عراق است که 20 کیلومتر به شهر بصره عراق فاصله دارد.
ایرنا/