به روایت تصویر؛
تماشای دیدار پرسپولیس و کاشیما در اهواز