گزارش تصویری؛
نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان
عکس: بهراد قاسمی