گزارش تصویری؛
در حوالی رودخانه کارون
                                                         عکس: بهراد قاسمی