گزارش تصویری؛
نشست خبری مدیران درمانی و بیمه‌ای خوزستان