گزارش تصویری؛
تشییع پیکر شهید گمنام در لشکر 92 زرهی ارتش
عکاس: بهراد قاسمی