پیام تبریک مشاور استاندار در منطقه آزاد به جانشین ناحیه ی مقاومت بسج سپاه خرمشهر
شوشان خرمشهر:بنام خدا 
برادر گرامي جناب  محمد لویمی انتصاب حضرتعالي بعنوان جانشين ناحيه مقاومت بسيج سپاه خرمشهر كه دال بر لياقت و شايستگي شما را دارد به شما تبريك عرض ميكنم  
 
موفق و سربلند باشيد 

            عبدالرحيم طبيشي
مشاور استاندر در منطقه ازاد خرمشهر و آبادان