بانوان ۵۳ درصد جامعه کتابخوانان را تشکیل می‌دهند
سیده فرانک موسوی در حاشیه برپایی سیزدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب یک رویداد بزرگ فرهنگی است که خوشبختانه در مرکز استان چنین اتفاقی افتاده است. 
  
وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب فرصتی را فراهم می‌کند تا ناشرانی که قادر به حضور در نمایشگاه‌های بزرگ و بین‌المللی کتاب نیستند با حضور در این نمایشگاه توانمندی و کتاب‌های خود را عرضه کنند. 
  
مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری خوزستان یادآور شد: همچنین کسانی که از کتاب و کتابخوانی غافل می‌شوند با کتاب آشتی می‌کنند. 
  
وی افزود: نمایشگاه کتاب رابطه مستقیمی با، آشتی دوباره مردم و یار مهربان، مطالعه و پدیده‌های اجتماعی دارد. 
  
موسوی گفت: نمایشگاه کتاب ناشران و کتابخوان‌ها را با هم آشتی داده و فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا می‌دهد و مقیاسی برای دانش پژوهی است و سرانه مطالعه مردم را بالا می‌برد. 
  
وی ادامه داد: بین میزان مطالعه و پدیده‌های اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد و این امر موجب رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌شود. 
  
مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: مطالعه کتاب سطح دانش و آگاهی مردم را در زمینه‌های مختلف ارتقا می‌دهد. 
  
وی در ادامه ضمن اشاره به سهم ۵۳ درصدی زنان در جامعه کتابخوانان، سرانه مطالعه در خوزستان را بالا و مثبت ارزیابی کرد. 
  
موسوی با اشاره به آمار اعلام شده فروش کتاب در دو روز اول نمایشگاه کتاب توسط معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که مردم به مطالعه اهمیت می‌دهند و سرانه مطالعه در استان بالا است. 
  
وی گفت: در پژوهشی که نهاد کتابخانه‌ها در استان انجام داده مشخص شده که ۵۳ درصد جمعیت کتاب خوان‌ها استان را بانوان تشکیل می‌دهند.