گزارش تصویری؛
شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان
عکس: علی لطیفی