سریز فاضلاب، علت بسته شدن زیرگذر شریعتی اهواز
علیرضا عالی‌پور در خصوص مسدود شدن زیرگذر شریعتی، اظهار کرد: در حال حاضر شبکه فاضلاب کاملا به زیرگذر شریعتی سرریز می‌شود و به این علت این زیرگذر مسدود شده است. 

وی گفت: شهرداری باید معابر شهر را مدیریت کند و به علت اینکه خودروی مردم با تردد از این زیرگذر در فاضلاب گرفتار می‌شود، این زیرگذر مسدود شده است. 

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز افزود: مشکل سریز فاضلاب به زیرگذر شریعتی را باید از شرکت آب و فاضلاب جویا شد و این موضوع به شهرداری مرتبط نیست.