افتتاح سه پروژه بهداشتی درمانی بیمارستان گلستان اهواز با حضور وزیر بهداشت
با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، مرکز غربالگری سرطان و طرح توسعه اورژانس، بخش مراقبت‌های ویژه داخلی بزرگسالان و کودکان (ICU) بیمارستان گلستان اهواز امروز (24 بهمن  ماه) افتتاح شدند.

مرکز غربالگری سرطان بیمارستان گلستان اهواز با 700 مترمربع و یک و نیم میلیارد تومان هزینه و تجهیز راه اندازی شده است. در این مرکز علاوه بر ویزیت بیماران توسط متخصصین رادیوتراپی و آنکولوژی مراحل تشخیصی، پاراکلینیکی جهت غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطا‌ن‌های شایع نظیر روده بزرگ، پستان و رحم و سونوگرافی انجام می‌شود.

همچنین این مرکز دارای فضای آموزشی و پژوهشی است و از حضور اساتید هیات علمی و پرستاران مجرب بهره‌مند است.

با حضور وزیر بهداشت، طرح توسعه اورژانس بیمارستان گلستان اهواز نیز به مساحت 2400 مترمربع و با هزینه ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان راه‌اندازی شد.

در این طرح بزرگترین مجتمع اورژانس کشور نیز با اضافه شدن 2400 مترمربع به فضای اورژانس این بیمارستان افزود شد. 

این مجتمع در مجموع 70 تخت بستری و بخش‌های اورژانس جراحی شامل جراحی عمومی، ارتوپودی، جراحی مغز و اعصاب و اورژانس داخلی، اورژانس قلب و عروق و اورژانس روانپزشکی است.

اورژانس استروک (سکته حاد مغزی) بر اساس استانداردهای وزارتی و در فضای کاملا مجزا از اورژانس داخلی و تحت نظارت ویژه متخصصین نورولوژی ایجاد شده است 

همچنین برای اولین بار در این مجتمع اورژانس فضاهای آموزشی مجهز برای گروه های آموزشی، دانشجویان و اساتید دانشگاه در نظر گرفته شده است

با حضور وزیر بهداشت همچنین بخش مراقبت‌های ویژه داخلی، بزرگسالان و کودکان به مساحت 330 متر مربع و با هزینه و تجهیز دو میلیارد تومان راه‌اندازی شد.

این مرکز دارای 10 تخت مجهز، مراقبت‌های ویژه (سه تخت کودکان و هفت تخت بزرگسالان) و دستگاه‌های روزآمد و پیشرفته است.