افتتاح دو پروژه بهداشتی و درمانی شادگان با حضور وزیر بهداشت

با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شادگان و پایگاه اورژانس جاده‌ای خور دورق افتتاح شدند.

ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شادگان، 1000 متر مربع زیربنا دارد و هزینه ساخت آن بدون لحاظ مبالغ مرتبط به خرید تجهیزات 30 میلیارد ریال بوده است.

همچنین پایگاه اورژانس جاده‌ای خور دورق شادگان با هزینه ساخت، تجهیز و خرید آمبولانس حدود 2 میلیارد ریال و در 150 مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.