گزارش تصویری؛
بازدید استاندار خوزستان از کشت و صنعت حکیم فارابی
عکس: علی لطیفی