گزارش تصویری؛
ستاد هماهنگی مدیریت بحران انفجار گاز کریت کمپ اهواز