مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان خبر داد :
آماده سازی و تقویت کانال سیلاب بر «بحره» در پایین دست اهواز / فروکش کردن دبی سیلاب در اهواز تا ۳ روز آینده
شوشان : مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در پایین دست اهواز کانال سیلاب بر «بحره» به منظور انتقال بخشی از سیلاب این شهر به هور شادگان در حال آماده سازی و تقویت است.
"فرهاد ایزدجو" افزود: دبی سیلاب در مقطع اهواز، از سه روز آینده شروع به فروکش کردن خواهد کرد و مقادیر دبی سیلاب در سدها نیز  به مرور کاهش خواهد یافت.
وی افزود: پیش بینی ها حاکی از این است که میزان دبی رودخانه در مقطع اهواز به حدود ۲۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه برسد و بخش هایی از بلوار و پارک ساحلی این شهر را آب فرا گیرد.
ایزدجو با بیان اینکه برای مهار سیلاب، فعالیت‌های خوبی توسط دستگاه‌های اجرایی استان در حال انجام است گفت: تقویت دایک روستاهای بالادست و پایین‌دست شهر اهواز در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه در چند روز گذشته شرایط سیلابی خاصی را در حوضه‌های آبریز خوزستان پشت سر گذاشتیم، گفت: با مدیریت خوب، پیش بینی ها و رصدهایی که به صورت سه شیفت و شبانه روزی در مرکز کنترل دیسپاچینگ سازمان آب و برق خوزستان انجام شد و برنامه ریزی هایی که با توجه به تنگناهای مختلف رودخانه ها روی خروجی ها صورت گرفت، توانستیم سیلاب ها را تا حد بسیار خوبی در مخازن سدها مهار و شرایط خوبی در پایین دست ایجاد کنیم.